تبلیغاتکنکور - تقویتی ریاضی (سیدهاشمی)
کنکور - تقویتی ریاضی (سیدهاشمی)
اعتماد از شما قبولی از ما

apei

  • تازه ترین مطالب:
آخرین مطالب
موضوعات وب آرشیو مطالب
توجه: دانش آموزان گرامی سوالات تستی ریاضی به صورت مبحثی در اختیار شما گذاشته شده است, وهر مبحث به چهارصورت ( سراسری - آزاد - سنجش و خارج کشور) طراحی شده است. برای دانلود ابتدا بر روی  مبحث مورد نظرتان کلیک کنید ودر پنجره باز شده میتوانید تست مورد نظرتان را دانلود کنید.
                                                              تست های مبحثی ریاضی ویژه کنکور

تابع

حد دیفرانسیل
 
احتمال

ماتریس ودترمینان دیفرانسیل

 مثلثات

پیوستگی

تابع نمایی ولگاریتم

کاربرد مشتق دیفرانسیل

 حد

انتگرال

دنباله و تصاعد
 
دنباله دیفرانسیل
 


                                                             آذرپژوهان